logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Hrazení bystřin a úpravy toků

Hrazení bystřiny Sibudov v Malenovicích

syb1.jpg syb3.jpg
Kladení dlažby z lomového kamene Základová jáma stupně
syb2.jpg
Základový pás v patě svahu