logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Hrazení bystřin a úpravy toků

Hrazení bystřiny Velký Lipový

98lipov1.jpg 98lipov2.jpg
Beranění pilot pěchem Příčný práh s dřevěným dopadištěm
98lipov3.jpg 98lipov4.jpg
Balvanitý skluz Nový práh s dřevěným dopadištěm