logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Hrazení bystřin a úpravy toků

Opravy objektů na bystřinách v pásmu hygiennické ochrany přehrady Morávka

98morav1.jpg 98morav2.jpg
Založení kaskády (čerpání vody násoskou) - Lůčka Dřevěný srub vyplněný kamenem - Psárky
98morav3.jpg 98morav4.jpg
Dvojitá kaskáda po dokončení Trojitá kaskáda Lůčka