logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Hrazení bystřin a úpravy toků

PHO Morávka 1998/1999

mor99_4.jpg mor99_3.jpg
Srubová přepážka Založení kaskády v horním toku Morváky
mor99_1.jpg mor99_2.jpg
Dokončená kaskáda Prostřední kaskáda na toku Lůčka