logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Hrazení bystřin a úpravy toků

Odstranění povodňových škod na bystřině Ropičanka

1b.jpg
Zásyp nátrže, spárování dlažby
2a.jpg 2b.jpg
Příčné prahy - původní stav Totéž po opravě
3a.jpg 3b.jpg
Poškozená hrana stupně Stupeň po opravě
5a.jpg 5b.jpg
Poškozená pravobřežní opěra mostu Opěra po opravě
6a.jpg 6b.jpg
Poškozená přelivná hrana stupně Stupeň po opravě
8a.jpg 8b.jpg
Zanesený prostor nad retenční přepážkou Odtěžené nánosy
7b.jpg
Stupeň z opěr IZT po opravě