logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Úpravy ploch

Skládka odpadků SKLADEKO-rozšíření 08/2000

skl00_3.jpg skl00_4.jpg
Skrývka ornice Odkopávka terénu
skl00_2.jpg skl00_1.jpg
Válcování jílového násypu Dokončený zafoliovaný prostor skládky včetně čerpací nádrže