logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Úpravy ploch

Konumikace "Krátká" ve Sviadnově 09/2001

kra01_5.jpg kra01_3.jpg
Odkopávka pro podsyp Horní část asfaltové komunikace včetně obrubníků a uličních vpustí
kra01_4.jpg kra01_1.jpg
Prostřední část komunikace Výjezd na ul. Staříčská