logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Kanalizace a čistírny

Kanalizace Olešná DN 400

oles1.jpg oles2.jpg
Pažení rýhy boxy Sesuv v okolí rýhy u "Rybárny"
oles3.jpg oles4.jpg
Hloubka rýhy 6 metrů - UDS se musí zakopat Návoz písku po trase
oles5.jpg
Dokončení - úprava terénu