logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Kanalizace a čistírny

Kanalizace Kozlovice

kozlov1.jpg kozlov2.jpg
Dvojitá kanalizace Obsyp potrubí pískem
kozlov3.jpg
Čistírna vody BIOCLEAR