logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Kanalizace a čistírny

Rekonstrukce kanalizace J. Hakena 12/2001

kan01_3.jpg kan01_1.jpg
Hutnění v rýze během zásypu Kompletace šachet
kan01_2.jpg
Příprava povrchu rýhy pro asfaltování