logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Horkovody

Stavební práce na rekonstrukci horkovodu Třinec

horktr1.jpg horktr3.jpg
Založení šachty na horkovodu Provedená úprava terénu na trase horkovodu
horktr2.jpg
Rýha horkovodu