logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

potok

Firma byla založena na počátku roku 1990. V počátcích se firma orientovala především na údržbu melioračních zařízení a úpravy vodních toků. Postupně se činnost rozšiřovala na provádění kanalizačních a vodovodních řádů.

Na základě osvědčení České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro vodohospodářské stavby č. 1100130 zhotovuji projektovou dokumentaci pro vodohospodářské stavby menšího rozsahu. Po uvedení v seznamu odborně způsobilých osob na Ministerstvu životního prostředí provádíme také zkoušky vodotěsnosti nádrží.
Osvědčení o autorizaci Živnostenský list
Osvědčení o autorizaci - Ing. Jan Golembiovský Živnostenský list